DOMIQ in system integration lab at Lodz Technical University

We are very pleased that DOMIQ solution was included in HMS/BMS system integration lab installation that is co-financed by European Union as part of European Social Fund. This lab is used for training on home automation system integration at Lodz Technical University.


Szkolenie składa się z dwóch 8 godzinnych części (pierwszy stopień - podstawowy oraz drugi stopień - zaawansowany) realizowanych w tym samym laboratorium. Nie jest wymagane by uczestnicy pierwszego stopnia ukończyli również drugi stopień. W trakcie jednej części (2h wykładu, 6h laboratorium) zostanie przeszkolonych 16 osób.

Szkolenia z zakresu integracji systemów zarządzania zasobami energetycznymi budynków HMS/BMS (Home/Building Management Systems) realizowane są w ramach Zadania 19 – „Pracownia integracji systemów zarządzania zasobami energetycznymi budynków HMS/BMS (Home/Building Management Systems)”, w projekcie „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń-zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych”.

Więcej informacji, w tym szczegółowy plan szkoleń, zasady rekrutacji (od 19 stycznia br.) znajdują się na stronach Politechniki Łódzkiej.

 

Read more>>

Sign in to comment